O nas – Free West Papua Campaign

O historii Kampanii

About the Campaign 2Free West Papua Campaign powstała w 2004 roku w Wielkiej Brytanii  jako organizacja non-profit zrzeszająca wolontariuszy.

Posiada stałe biura w Oxfordzie (Wielka Brytania),  Hadze (Holandia), Port Moresby (Papua Nowa Gwinea) oraz w Perth (Australia). Jesteśmy grupą ludzi wywodzących się ze środowisk działających na rzecz praw człowieka, praw politycznych i zachowania ekosystemu. Niektórzy z nas spędzili część swojego życia w Papui Zachodniej. Nasze przywództwo pochodzi od papuaskiego przedstawicielstwa w Wielkiej Brytanii i w Papui Zachodniej. Oryginalną witryną reprezentującą kampanię w Europie i na innych kontynentach jest freewestpapuacampaign.com.

Cele

Jesteśmy pokojową, kampanią społeczną, której cel jest bardzo prosty: dać mieszkańcom Papui Zachodniej wolność wyboru własnego losu poprzez sprawiedliwe i przejrzyste referendum – wolność którą im odebrano. Współpracujemy z politykami wszystkich partii, ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi i kampanijnymi grupami, zarówno krajowymi i międzynarodowymi, nakierowanymi na realizację tego celu.

Nie mamy żadnej religijnej, partyjnej ani korporacyjnej przynależności i jesteśmy zdecydowanie przeciwko przemocy. Nasze fundusze pochodzą z darowizn, sprzedaży towarów, akcji fundraisingowych i okolicznościowych dotacji z fundacji charytatywnych. Działająca na terenie Polski grupa Free West Papua Campaign Poland ma status niesformalizowanej prawnie grupy solidarnościowej. Nie posiada żadnych funduszy własnych poza prywatnym wkładem wnoszonym przez działających bezinteresownie wolontariuszy.

Przywództwo i kierownictwo

Benny Wenda jest zachodniopapuaskim liderem niepodległościowym, który zapewnia polityczne przywództwo i kieruje dużą częścią naszej pracy. Benny został wybrany głową DeMMak, pan-plemiennego zgromadzenia w Papui Zachodniej, które pracuje pokojowo na rzecz niepodległości. Zmuszony do ucieczki ze swojej ojczyzny po tym gdy aresztowano go, torturowano i grożono mu śmiercią żyje dziś na uchodźctwie.

Pałac Westminsterski IPWP About The Campaign

Benny Wenda mieszka teraz w Wielkiej Brytanii ze swoją rodziną, reprezentując swój naród na wygnaniu. W 2004 roku założył organizację Free West Papua Campaign. Benny był dwukrotnie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. W 2014 roku wybrano go na stanowisko rzecznika Zjednoczonego Ruchu Wyzwolenia Papui Zachodniej (ULMWP), uznanej międzynarodowej organizacji, która w 2015 roku otrzymała status obserwatora przy Melanesian Spearhead Group (UMSG).

Przeczytaj całą historię Benny’ego Wendy w rozdziale Benny Wenda – biografia