Free West Papua Campaign w Polsce

DCIM100MEDIANa przestrzeni ostatniego dwudziestopięciolecia sprawa łamania praw człowieka w Papui Zachodniej była niemal zupełnie nieznana w Polsce; nader często pomijana w środkach masowego przekazu. O wydarzeniach w Papui Zachodniej można było dowiedzieć się z pojedynczych artykułów rodzimych autorów, a także z przedruków z prasy zagranicznej. Pierwsza strona internetowa w języku polskim poświęcona w całości sytuacji w Papui Zachodniej i kwestii łamania praw człowieka przez indonezyjską administrację powstała w 2010 roku. W latach 2009-2015 obserwowany był w naszym kraju powolny wzrost zainteresowania losem Zachodnich Papuasów, co uzewnętrzniło się w postaci kilku publicznych akcji na rzecz szeroko rozumianej kwestii zachodniopapuaskiej.Kulminacją tego zaangażowania stała się wizyta w kraju nad Wisłą przedstawicieli Free West Papua Campaign Nederland oraz członków zespołu Mambesak, podczas której nastąpiła oficjalna inauguracja Free West Papua Campaign Poland, czyli polskiego przedstawicielstwa Kampanii na rzecz Wolnej Papui Zachodniej. Podczas otwarcia polskiej placówki FWPC, Oridek Ap, przewodniczący holenderskiego oddziału kampanii powiedział: „Wiemy, że polski naród też był okupowany. Polski naród rozumie czym jest okupacja, czym jest życie pod kolonialnymi rządami. Jestem tutaj dzisiaj jako członek dumnego narodu. Jestem Papuasem, jestem Papuasem, nie jestem Indonezyjczykiem”.

Działająca na terenie Polski grupa Free West Papua Campaign Poland ma status niesformalizowanej prawnie grupy solidarnościowej. Nie posiada żadnych funduszy własnych poza prywatnym wkładem wnoszonym przez działających bezinteresownie wolontariuszy.

Do współpracy i indywidualnych działań pod egidą Free West Papua Campaign Poland zapraszamy wszystkich, którym los Papui Zachodniej nie jest obojętny. Jeżeli cenisz sobie tak zasadnicze wartości jak prawa człowieka, samostanowienie, transparentność, wolność prasy, a także respektowanie prawa międzynarodowego – jeśli którakolwiek z tych wartości ma dla ciebie znaczenie – to jest to silny argument za tym, abyś udzielił/a nam swojego poparcia.

PLANOWANE DZIAŁANIA PUBLICZNE W NAJBLIŻSZYM CZASIE W POLSCE:

29 lipiec 2017 roku – Festiwal Papua Merdeka IV w Niecieplinie k. Garwolina

lipiec -sierpień 2017 roku – Dni Solidarności z Globalną Petycją dla Papui Zachodniej i Swim for West Papua. Wizyty w biurach poselskich i oddziałach agend ONZ w Warszawie

Reklamy